שדרות הנשיא 77 חיפה (בית רוטנברג) | טלפון: 04-8363374  | פקס: 057-7975262 |  אימייל:  ad-atid@inter.net.il

שלבי תוכנית הדוקטורט -אוני' קלוז' / אוני' יאש

שנה ראשונה:

הגשת טופסי בקשה להרשמה, קורות חיים והצעת מחקר ראשונית.הגשת הצעת מחקר רשמית לאוניברסיטה.קבלת מנחה פוטנציאלי מהאוניברסיטה.הגשת מסמכים בתרגום נוטריוני לצורך אישור הרשמה ע"י משרד החינוך ברומניה.סדנת הכנה בקמפוס יאש/קלוז': קורס מתודולוגיה, ראיון ומבחן קבלה, מפגש עם המנחים באוניברסיטה.הודעה על קבלה רשמית לתוכנית הדוקטורט.הגשת 5/3 עבודות הקשורות למחקר.הגשת דו"ח התקדמות.אפשרות לכתיבה ופרסום של מאמר אקדמי על החלק התיאורטי של המחקר. סדנא בקמפוס יאש/קלוז': קורס שיטות מחקר, פרזנטציה על דו"ח ההתקדמות.

שנה שנייה :

הגשת דו"ח התקדמות.סדנא בקמפוס יאש/קלוז': קורס שיטות מחקר, הגשת דו"ח התקדמות, פרזנטציה על דו"ח ההתקדמות.כתיבה ופרסום של מאמר אקדמי.

שנה שלישית:

הגשת דו"ח התקדמות ופרזנטציה על הדו"ח.כתיבה ופרסום של מאמר אקדמי נוסף (או יותר) על ממצאי המחקר. הגשת התזה לבדיקה של וועדת בוחנים פנימית. פרזנטיה על התזה ע"פ דרישה אישית.הגנה פומבית על התזה מול בוחנים פנימיים וחיצוניים - בקמפוס אוניברסיטת יאש/קלוז' בלו"ז אישי.

.